Hoe meld ik me aan voor zorg?

Als u door een ziekte, handicap, beperking of door ouderdom afhankelijk bent van anderen, kunt u zich aanmelden voor zorg. Dit kan zijn in de thuissituatie,dagverzorging of een verhuizing naar een zorginstelling. Om in aanmerking te komen voor zorg in een verpleeghuis of woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hulp en ondersteuning thuis vallen sinds 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente voert deze wet uit. Binnen deze wet vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagverzorging en vervoer.