Title (5)
Welkom bij Originzorg
'' Zorg met passie ''

Jeugdwet en WMO

Maakt mensen zelfredzamer, met respect voor wie zij zijnWelkom bij Origin Zorg

Origin Zorg begeleidt gezinnen, volwassenen en kinderen met complexe problemen in hun dagelijkse functioneren. De problemen ontstaan als gevolg van beperkte zelfredzaamheid en/of somatische, verstandelijke of psychische beperkingen. Wij bieden cliënt-ten met of zonder migratieachtergrond maatwerkondersteuning thuis op alle leefgebieden.

“Bij ons staat de cliënt centraal, onze prioriteit is een tevreden cliënt”

Wij bieden cliënten laagdrempelige maatwerkondersteuning thuis en op alle leefgebieden. Dat doen we met respect voor de normen en waarden van cliënten. Daardoor is het contact tussen cliënten en onze medewerkers optimaal.

De geleverde zorg is professioneel. Onze aanpak is doelgericht en vraaggericht. De doelen vertalen wij naar concrete acties waar de cliënt achter staat. Daarbij gaan we uit van de kracht van de cliënt en houden we rekening met zijn of haar beperkingen.

Origin Zorg heeft ervaring met cliënten met diverse etniciteiten. Dankzij deze flexibiliteit kunnen wij optimale zorg leveren die voldoet aan de kwaliteitsnormen en wettelijk bepalingen.

“Samenwerken met cliënten door onze passie voor zorg te delen”

Hoe meld ik me aan voor zorg?

Als u door een ziekte, handicap, beperking of door ouderdom afhankelijk bent van anderen, kunt u zich aanmelden voor zorg. Dit kan zijn in de thuissituatie,
dagverzorging of een verhuizing naar een zorginstelling.

Om in aanmerking te komen voor zorg in een verpleeghuis of woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Hulp en ondersteuning thuis vallen sinds 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente voert deze wet uit.
Binnen deze wet vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagverzorging en vervoer.