Zorg met Passie

Persoonlijke verzorging bij u thuis.

Zelfstandig wonen is fijn maar niet altijd even makkelijk. Op een bepaald moment kan het moeilijk worden om voor u zelf te zorgen dit kan door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of ouderdom. Familie of vrienden willen dan meestal wel even inspringen om bijvoorbeeld uw boodschappen te doen of een maaltijd langs te brengen. In Nederland heeft iedere burger recht op hulp als het even niet meer gaat. Heeft u moeite met wassen, aankleden, eten, drinken of de lichamelijke verzorging en is er geen ondersteuning mogelijk van mensen uit uw eigen omgeving? Dan kunt u een beroep doen op professionele verzorging.

U kunt dan zelfstandig blijven wonen in uw eigen vertrouwde thuisomgeving.

Hoe wordt de zorg bepaald?

Nadat u zich heeft aangemeld wordt uw aanvraag binnen 24 uur in behandeling genomen. De wijkverpleegkundige van Originzorg maakt samen met u een afspraak bij u thuis. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u (en eventueel externe disciplines) welke zorg u nodig heeft. Wat kunt u nog zelf en wat kunt u met hulp van andere (zoals uw partner, een familielid, buurvrouw of andere mantelzorgers)? Welke professionele verzorging heeft u nodig?. Op basis hiervan geeft de wijkverpleegkundige de indicatie af en kan de zorg starten.

Wat doet de zorgverlener van Originzorg?

De zorgverleners van Originzorg voeren de zorg uit waarvoor u de indicatie heeft gekregen. De verzorger bespreekt samen met u het zorgplan en vormt hieruit een dag behandelplan. De verzorger is deskundig geschoold om u te kunnen ondersteunen bij uw dagelijkse behoeften, denk hierbij aan: Ondersteuning bij het opstaan, wassen en douchen, aan en uitkleden en ondersteunen bij het dag en nacht klaarmaken. De verzorger observeert, signaleert en rapporteert over uw algehele situatie  en rapporteert over zijn of haar handelen.  Zo zorgen wij voor dat het zorgproces methodisch uitgevoerd wordt.

Hoe meld ik mij aan voor persoonlijke verzorging?

U kunt op ieder moment van de dag zich op onze website aanmelden voor zorg. Dit kunt u doen door op de aanmeld button te klikken en uw gegevens in te vullen. Wilt u liever direct contact? Kijkt u dan op onze contactpagina voor meer informatie.

Ik heb dagelijks hulp nodig is dat mogelijk?

Ja, tijdens het intakegesprek samen met de wijkverpleegkundige (en eventuele externe disciplines) bekijken wij u algehele situatie en vormen wij een zorgplan. Als uit het gesprek blijkt dat u dagelijks zorg nodig heeft biedt Originzorg deze zorg aan u. Originzorg levert zorg van 06:45 tot 23:00 uur.

Originzorg in de wijk

De wijkverpleegkundige denkt met u mee, adviseert en zoekt waar nodig samen met u en uw mantelzorgers naar een oplossing. De zorgcoördinator coördineert samen met de wijkverpleegkundige uw zorg en houdt contact met betrokken disciplines. De verpleegkundige of zorgcoördinator adviseert u naar wens bij het leren omgaan met uw beperking(en). Ook helpt de wijkverpleegkundige u bij de gevolgen die door ouderdom, ziekte of handicap met zich meebrengt in de toekomst. Wilt u nog geadviseerd worden over bijvoorbeeld uw medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen? Leg het eens voor aan uw zorgcoördinator of wijkverpleegkundige.

Kosten Wijkverpleging

Originzorg levert niet- gecontracteerde zorg aan in Amsterdam, dit houdt in dat wij middels een machtigingsformulier de zorg declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten worden vergoed uit uw basispakket. Voor meer informatie over uw basispakket neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wilt u meer informatie over niet- gecontracteerde zorg neem dan contact met ons op.