Zorg met Passie

Verpleging bij u thuis

Bent u (langdurig) ziek, moet u na ziekenhuisopname verder herstellen of heeft u chronische beperkingen of klachten? En wilt u zoveel mogelijk zelfredzaam blijven in uw eigen thuisomgeving? Dan kunt u beroep doen op Originzorg voor een deskundige zorgprofessional, zoals een verzorgende IG of een verpleegkundige. Dit kan dan gaan om het verzorgen van wonden, toedienen van medicijnen of het geven van injecties. Het kan zijn dat u ook complexere verpleging nodig heeft. Denk hierbij aan pijnbestrijding, stomazorg, verzorging bij incontinentie of katheterzorg, infuustherapie of hulp en ondersteuning bij kunstmatige voeding zoals het toegediend krijgen van sondevoeding. Deze gespecialiseerde verpleging wordt afgestemd tijdens het huisbezoek van de wijkverpleegkundige en wordt met u of uw mantelzorger besproken.

Hoe wordt de zorg bepaald?

Nadat u zicht heeft aangemeld wordt uw aanvraag binnen 24 uur behandeld. De wijkverpleegkundige maakt samen met u een afspraak op locatie of bij u thuis. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u (en eventueel externe disciplines) welke zorg u nodig heeft. Wat kunt u nog zelf en wat kunt u met hulp van andere (zoals uw partner, een familielid of de lieve buurvrouw) en welke professionele verpleging heeft u nodig? Op basis hiervan geeft de wijkverpleegkundige de indicatie af en kan de zorg starten.

Wat doen onze professionele zorgverleners?

De zorgverleners van Originzorg verlenen de zorg die u nodig heeft maar stimuleren u ook in zelfredzaamheid zodat u de “eigen regie” over uw leven en gezondheid zo lang mogelijk in stand kan houden. Dat zal met u worden besproken door onze wijkverpleegkundige die samen met u en de mantelzorger een zorgplan zal opstellen. De zorgverlener bestudeert uw zorgplan en vormt hieruit een actieplan. De zorgverlener is bekwaam en deskundig om u de afgesproken zorg en ondersteuning te bieden. Zie op onze website ons professioneel team van Originzorg.

Hoe meld ik mij aan voor verpleging?

U kunt op ieder moment van de dag zich op onze website aanmelden voor zorg. Dit kunt u doen door op de aanmeld button te klikken en uw gegevens in te vullen. Wilt u liever direct contact? Kijkt u dan op onze contactpagina voor meer informatie.

Originzorg in de wijk

De wijkverpleegkundige denkt met u mee, adviseert en zoekt waar nodig samen met u en uw mantelzorgers naar een oplossing. De zorgcoördinator coördineert samen met de wijkverpleegkundige uw zorg en houdt contact met betrokken disciplines. De verpleegkundige of zorgcoördinator adviseert u naar wens bij het leren omgaan met uw beperking(en). Ook helpt de wijkverpleegkundige u bij de gevolgen die door ouderdom, ziekte of handicap met zich meebrengt in de toekomst. Wilt u nog geadviseerd worden over bijvoorbeeld uw medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen? Leg het eens voor aan uw zorgcoördinator of wijkverpleegkundige.