Title (5)
Welkom bij Originzorg
'' Zorg met passie ''

Wat is de Wet langdurige zorg? (WLZ)

Origin Thuiszorg biedt zorg aan mensen met een WLZ indicatie (Wet langdurige zorg). De WLZ indicatie is bedoeld voor mensen die langdurig ziek zijn en 24 uur per dag zorg of hulp nodig hebben. Met een Wlz-indicatie kunnen mensen kiezen voor om thuis te blijven wonen met intensieve zorg. Dit is alleen mogelijk als de situatie thuis geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen.

Voor wie is WLZ indicatie bedoeld?

De Wet Langdurige zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap. Mensen met verstandelijke en lichamelijke beperking, zintuiglijke beperking (slechtziend of blind, slechthorend of doof) kwetsbare ouderen en chronisch zieken, ziekte of aandoening aan de hersenen.

Welke zorg kunt u krijgen bij Originzorg met een WLZ-indicatie?

De WLZ-indicatie wordt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven. Aan de hand van uw beperking of ziektebeeld wordt er een indicatie opgesteld. Na het indicatiestelling spreekt u af Samen met Originzorg welke zorg u krijgt en dit wordt dan vastgelegd door de wijkverpleegkundige in een zorgplan. www.ciz.nl

Met een WLZ-indicatie kunt u volgende soort zorg krijgen bij Originzorg?

Verpleging

1. Persoonlijke verzorging
2. Ambulante begeleiding
3. Huishoudelijke hulp

Voor al uw vragen over de WLZ-indicatie kunt u contact opnemen met Originzorg of u kunt zelf een WLZ-check doen via www.ciz.nl
 

Hoe kom ik in aanmerking voor een WLZ- Indicatie?

Video bron: CIZ