Zorg met Passie

Origin Zorg helpt gezinnen

We bieden hulp thuis aan gezinnen met een kind met complexe ontwikkelingsproblemen en/of ernstige gedragsproblemen. Of gezinnen waarbij een crisis dreigt te ontstaan. Wij begeleiden zowel het kind als de ouders en de rest van het gezin.

“Met oog voor alle betrokkenen maken we de thuissituatie stabiel”

Intensieve gezinsbegeleiding thuis bij multiproblematiek

Begeleiding bij (onder andere):
• Een veilig opvoedklimaat creëren (mishandeling, agressie)
• Sociaal-emotionele problemen
• Communicatie tussen ouders en kind(eren)
• Taboes bespreekbaar maken
• Verslaving

Opvoedondersteuning thuis

Voorlichting geven over en begeleiden bij (onder andere):
• De opvoeding van de kinderen
• Omgaan met (problemen van) de kinderen
• Dagindeling en aanbrengen van structuur
• Huiswerk maken