Origin Zorg helpt kinderen (0-18 jaar)

We bieden hulp thuis aan kinderen en jeugdigen bij wie het opgroeien niet vanzelf gaat. Bijvoorbeeld kinderen die door hun verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek vast dreigen te lopen op verschillende leefgebieden. Of kinderen die opgroeien in probleemgezinnen.

“We geven kinderen en hun ouders de juiste bagage om zelf weer verder te kunnen” 

 

Ambulante begeleiding jeugd bij praktische problematiek

Begeleiding bij (onder andere):

• Sociale interacties aangaan
• Een sociaal netwerk opbouwen
• Een passende vrijetijdsbesteding vinden
• Verminderen van gedragsproblemen
• Zelfstandig wonen

Ambulante begeleiding jeugd bij multiproblematiek

Begeleiding bij (onder andere):

• Sociale vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Dagindeling en aanbrengen van structuur

 

Ambulante jeugdhulp omgang

Begeleiding bij (onder andere):

• Gedragsproblemen
• Praktische zaken regelen en plannen
• Huiswerk maken

Ondersteuning jeugd thuis bij persoonlijke verzorging

Voorlichting geven over en begeleiden bij (onder andere):

• Lichamelijke verzorging en hygiëne
• Vragen over lichamelijke groei en seksuele ontwikkeling (pubers)
• Medicatie innemen