De Cliëntenraad van Originzorg

In grote lijnen is een cliëntenraad vanuit de overheid een vorm van medezeggenschap, zoals bijvoorbeeld een ondernemingsraad binnen een bedrijf. Uiteraard hebben cliëntenraden in de thuiszorg dezelfde doelstelling als elke andere cliëntenraad in de zorg:

Het behartigen van de belangen van cliënten.

Een cliëntenraad kan bestaan uit cliënten die in zorg zijn binnen de organisatie van Originzorg, maar ook mantelzorgers en partners van cliënten kunnen een raad vormen. Als ervaringsdeskundigen zijn zij uiterst waardevol om de stem van hun mede cliënten door te laten klinken tot het hoogste niveau. Een van de belangrijkste taken van de raad is het houden van toezicht op een verantwoord zorgbeleid. Ook inzicht in onze klachtenprocedure die ook vanuit de Overheid verplicht wordt gesteld.(WKKGZ en Geschillencommissie)

Waarom een cliëntenraad?

Cliëntenraden hebben geen zeggenschap over de specifieke zorg die de cliënt krijgt. Cliëntenraad moet contact leggen en onderhouden met de achterban voor het beantwoorden van alle mogelijke vragen op het gebied van onze zorgverleners, dienstverlening, begeleiding, klachten, voorstellen of suggesties te kunnen beantwoorden.

 

Een belangrijke “brug” tussen u en Originzorg!

De cliëntenraadsleden zijn als ervaringsdeskundigen uiterst waardevol om de stem van hun mede cliënten door te laten klinken tot het hoogste niveau. De cliëntenraadsleden moeten namelijk toezien op een goed werkende klachtencommissie.

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De raad heeft de volgende functies:

• Inzicht hebben over de klachtenprocedure
• De raad is het aanspreekpunt van de cliënten
• De raad houd toezicht op een verantwoord zorgbeleid en bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen.

Hoe kan ik de cliëntenraad bereiken?

De cliëntenraad is dagelijks bereikbaar via de mail. Heeft u vragen of wilt u iemand van onze cliëntenraad spreken? Stuur dan een mail naar clientenraad@originzorg.nl

Leden van de cliëntenraad

Robert Jochems
Cliëntenraad lid

Micheal La Grand
Cliëntenraad lid