Zorg met
passie

Welkom op de site van Originzorg

Bo. Et es sum alitatum ium re repedit autentotatis sedit, estiunt. Rae delique pa parum nonseditas sum sitas etuste et quos que ne reped et etus minctemquunt ad que vit laborem nia que susae necus mint. Dust, utemolut hicidem quam dollendantes nobist ligent, ut hitatiis cus sit et fuga. Cus amusam ius nossimint et ut rem am, conseque nectusapit aut exces velecaerum qui dundaessi ullicimus aut voles et officab oreictatur, a peribus tibus. Lene isciendae voluptaqui dellabo. Luptatis doluptas si voluptiaerum et quam, odit que qui aut et quam idebis pos de lacepudae ipsunt, sint, ut anis ressed quamusa nihilla ntionem utes sunt, corendis reperep eliqua

Bo. Et es sum alitatum ium re repedit autentotatis sedit, estiunt. Rae delique pa parum nonseditas sum sitas etuste et quos que ne reped et etus minctemquunt ad que vit laborem nia que susae necus mint. Dust, utemolut hicidem quam dollendantes nobist ligent, ut hitatiis cus sit et fuga. Cus amusam ius nossimint et ut rem am, conseque nectusapit aut exces velecaerum qui dundaessi ullicimus aut voles et officab oreictatur, a peribus tibus. Lene isciendae voluptaqui dellabo. Luptatis doluptas si voluptiaerum et quam, odit que qui aut et quam idebis pos de lacepudae ipsunt, sint, ut anis ressed quamusa nihilla ntionem utes sunt, corendis reperep eliqua

Hoe meld ik me aan voor zorg?

Als u door een ziekte, handicap, beperking of door ouderdom afhankelijk bent van anderen, kunt u zich aanmelden voor zorg. Dit kan zijn in de thuissituatie,
dagverzorging of een verhuizing naar een zorginstelling.

Om in aanmerking te komen voor zorg in een verpleeghuis of woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Hulp en ondersteuning thuis vallen sinds 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente voert deze wet uit.
Binnen deze wet vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagverzorging en vervoer.