Title (5)
Welkom bij Originzorg
'' Zorg met passie ''

Mantelzorg

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor zijn vader, moeder of gehandicapte gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor een familielid, vriend of buur.

De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn denk aan:
  • Geestelijke steun, bijvoorbeeld bij depressie.
  • Verplegen van iemand.
  • Luisterend oor zijn voor iemand die eenzaam is.

Soms verrichten mantelzorgers verpleegtechnische handelingen. Zoals dagelijks injecteren van insuline aan een diabetespatiënt.
Door de mantelzorger kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Hulp bij mantelzorg

De meeste mantelzorgers zorgen met liefde voor een ander, maar het kan ook heel vermoeiend zijn. Originzorg bekijkt samen met de cliënt of het mogelijk is om mantelzorg bij de zorg te betrekken om zo een goede takenverdeling te doen en de cliënt hierdoor zelfredzaam mogelijk te houden. De afspraken die gemaakt worden met cliënt en mantelzorger wordt opgenomen in het zorg leefplan en zullen ook bij de evaluatiemomenten betrokken worden.

Bij Originzorg is niet alleen onze cliënt héél belangrijk maar ook de mantelzorger, met de hulp van de mantelzorger kan de zorg nog beter verlopen. Daarnaast is het van groot belang dat de mantelzorger niet overbelast raakt. Originzorg biedt daarom ondersteuning aan mantelzorgers denk hierbij aan: Het voorzien van informatie, adviezen geven, persoonlijke aandacht, luisterende oor zijn of praktische hulp bieden.