Title (5)
Welkom bij Originzorg
'' Zorg met passie ''

Oprichting Originzorg

Originzorg is op gericht in het jaar 2010 met het doel zorg te leveren aan mensen om de zelfredzaamheid te bevorderen in eigen leef- en woonomgeving. Met onze WTZA-toelating van de overheid bieden wij verantwoord zorg en dienstverlening. Originzorg richt zich op transparante zorgverlening voor cliënten en casepartners. De prioriteit ligt bij betrouwbaarheid en  een respectvol relatie met cliënten en medewerkers.

Met de kwaliteitssysteem (HKZ) monitoren wij de verbeteringsmechanisme van de organisatie. Dit doen we samen met onze Raad van Toezicht en de Cliëntenraad leden. Omdat, wij geloven met deze krachtenbundeling de organisatie samen te versterken. Naast de zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft Originzorg zich uitgebreid met de Wet Maatschappelijk Zorg (WMO) en de Jeugdwet binnen vijftien gemeenten over het hele land. Wij hebben onze specialisme verbreed met de begeleiding van  jeugdigen,  jong volwassenen en volwassenen met verschillende problematiek.